Nieuwe wetgeving voor oldtimers

oSinds 1 juli krijgen voertuigen ingeschreven met een "O"-plaat een nieuw statuut. Dankzij een Koninklijk Besluit, gepubliceerd op 26 juni 2013, kunnen liefhebbers vrijer genieten van hun oldtimer.

Dit oldtimerstatuut is niet van toepassing voor klassieke voertuigen ingeschreven met een gewoon kenteken. Voor hen blijft uiteraard alles bij het oude.

Wat verandert er vanaf 1/07/2013?

Leeftijd van de oldtimer

Vroeger werden auto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen na 25 jaar als oldtimer beschouwd, terwijl militaire- en bedrijfsvoertuigen minimaal 30 jaar oud moesten zijn. Dat onderscheid valt weg. In het nieuwe oldtimerstatuut is de minimum leeftijd voor alle categorieën van voertuigen vastgelegd op 25 jaar.

Gebruik oldtimer

Voor deze nieuwe wetgeving bleef het gebruik van een oldtimer met O-platen beperkt tot proefritten binnen een straal van 25 kilometer, tussen zonsopgang en –ondergang, in het kader van een behoorlijk
toegelaten manifestatie, of om zich naar de behoorlijk toegelaten manifestatie te begeven.

Onder het nieuwe statuut mogen oldtimers dag en nacht rijden. Dit dient niet langer binnen de context van een behoorlijk toegelaten manifestatie te zijn.

Verboden gebruik

Sinds 1 juli 2013 is een old-timer uitgesloten van volgend gebruik:

  • Commercieel gebruik: elk gebruik dat bedoeld is voor of gericht is op zakelijk of persoonlijk financieel gewin;
  • Professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering;
  • Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
  • Bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
  • Gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

  • oldtimermanifestaties,
  • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Copyright © 2018 Baeyens-Bosteels. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Akkoord