Car@ttest

Telkens een polis BA motorrijtuigen wordt beëindigd is een verzekeringsmaatschappij verplicht een attest schadeverleden af te leveren.

Screenshot 22 04 13 09 51

Dit attest vermeldt voor alle ongevallen van de laatste 5 jaar: de datum en de bestuurder, de uitbetaalde vergoedingen, of het schadedossier al dan niet is afgesloten, en vooral, wie in fout was voor het ongeluk. Het bevat met andere woorden een pak nuttige informatie voor een autoverzekeraar met het oog op de beoordeling en aanvaarding van een nieuw dossier.

Maar bijvoorbeeld ook als u voortaan een bedrijfsvoertuig mag gebruiken, kan het zijn dat uw baas zo'n attest vraagt voor zijn verzekeringsmaatschappij. Het kan dus ook voor lopende contracten steeds op eenvoudig verzoek afgeleverd worden door uw verzekeraar.

De ervaring leert dat klanten nogal slordig omspringen met deze attesten, en dus niet altijd in staat zijn het eenvoudig te bezorgen. Zeker wanneer er om bepaalde redenen meer dan eens veranderd wordt van autoverzekering (en/of van werkgever...), durft dit wel eens voor problemen zorgen. 

De verzekeringsector heeft gezocht naar oplossingen, en gevonden! Vanaf 1 april wordt voor elk uitgegeven attest ook een digitaal exemplaar bewaard op een centrale plaats, toegankelijk voor u als klant, meer bepaald op de website: www.carattest.be.

Car@ttest zal op die manier op termijn een antwoord bieden op verloren schadeattesten of onvolledige schadegegevens, en u in staat stellen om zijn schadeverleden over de laatste 5 jaar op te zoeken.

Via deze website kan u, met uw elektronische identiteitskaart en bijhorende PIN-code, alle voor u afgeleverde attesten van de afgelopen 5 jaar oproepen en afdrukken.

Enkel de attesten afgeleverd vanaf 1 april 2013 zullen via deze publieke website consulteerbaar zijn, het bestand wordt dus niet met terugwerkende kracht aangevuld.

TIP: beschikt u niet over een elektronische identiteitskaartlezer, dan kan u gerust bij ons op kantoor de attesten raadplegen.

TIP: de website is ook toegevoegd in nuttige links in het snelmenu van onze website.

 

 

Copyright © 2018 Baeyens-Bosteels. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Akkoord