Gepersonaliseerde nummerplaten: de nieuwe regels

De mogelijkheden om uw nummerplaat te personaliseren zijn voortaan een pak uitgebreider: laat uw verbeelding dus maar de vrije loop, zolang u er ook de prijs voor over hebt. En die prijs is niet gewijzigd: het tarief bedraagt nog steeds 1.000 EUR.

GN
Waarom deze wijziging?

Sinds de invoering van de Europese nummerplaten op 16 november 2010, begonnen gepersonaliseerde nummerplaten steeds met het cijfer 9, en steeg het tarief van 620 EUR naar 1.000 EUR.

Hierdoor daalde meteen ook het aantal aangevraagde gepersonaliseerde nummerplaten drastisch, met bijna 27% gedurende het eerste jaar.

Om de gepersonaliseerde platen opnieuw aan populariteit te laten winnen, zijn er vanaf 31 maart 2014 nieuwe regels van kracht.

Wat zijn de mogelijkheden?
De creatievelingen onder ons hebben nu een pak meer vrijheid bij de keuze van hun combinatie.

Voortaan kunnen ze hun nummerplaat samenstellen uit een combinatie van 1 tot 7 karakters, vrij in te vullen met één of meer letters, al dan niet gecombineerd met één of meer cijfers.

De letters of groepen van letters dienen steeds van de cijfers of groepen van cijfers gescheiden te worden door een streepje. Maar dit streepje mag eveneens zowel letters of groepen van letters, als cijfers of groepen van cijfers scheiden. Het streepje telt trouwens ook mee als een karakter.

Vanaf 30 juni 2014 zal het maximaal aantal karakters nog verder stijgen van 7 naar 8.

De gepersonaliseerde combinatie moet altijd minstens 1 letter bevatten. Nummerplaten die enkel samengesteld zijn uit cijfers blijven immers voorbehouden voor de koninklijke familie, op één uitzondering na, voor bepaalde voertuigen die reeds ingeschreven werden voor 1 januari 1954.

Volledig links van de gepersonaliseerde plaat staat steeds de CV-reliëfstempel, de veiligheidsstempel die zich op normale nummerplaten boven het eerste scheidingsstreepje bevindt tussen het cijfer 1 en de eerste groep letters.

Andere beperkingen en verboden combinaties:

 • De combinatie mag niet beginnen met:
  • de gescheiden letters "CD" om verwarring met de Corps Diplomatique platen te vermijden (bijvoorbeeld CD-AA-123);
  • de letters W, X, Y of Z gevolgd door 1 letter, 2 cijfers en vervolgens 3 letters (bijvoorbeeld WA-14-AAA), om verwarring met de tijdelijke kentekenplaten van korte duur (W), exportplaten (X) en de commerciële nummerplaten (Y en Z) te vermijden;
  • 3 letters gevolgd door 2 cijfers en de letters W, X, Y of Z, gevolgd door 1 letter (bijvoorbeeld AAA-14-WA), om eveneens verwarring met de tijdelijke kentekenplaten van korte duur, exportplaten en de commerciële kentekenplaten te vermijden;
  • de letters TX en TL om verwarring met de nog in omloop zijnde taxiplaten met de opmaak TXX-111 te vermijden;
  • de letter B gevolgd door 3 cijfers en een letter (conflict met kentekenplaten van Belgische militairen die in Duitsland gestationeerd zijn).
 • Om verwarring te vermijden met gewone Europese kentekenplaten mag de combinatie niet bestaan uit:
  • 3 letters gevolgd door 4 cijfers (bijvoorbeeld JAN-4444);
  • 4 letters gevolgd door 3 cijfers (bijvoorbeeld AXEL-333);
  • 3 cijfers gevolgd door 4 letters (bijvoorbeeld 007-BOND);
  • 4 cijfers gevolgd door 3 letters (bijvoorbeeld 2014-BEL).
 • Sommige platen blijven voorbehouden voor hoogwaardigheidsbekleders en zijn dus niet toegelaten, meer bepaald de combinaties begrepen tussen:
  • A-0 en A-999999 (voorbehouden voor federale ministers, ministers van staat, hooggeplaatste rechters, provinciegouverneurs en kabinetchefs);
  • E-0 en E-999999 (voorbehouden voor regionale ministers en kabinetchefs);
  • P-0 en P-999999 (voorbehouden voor parlementairen).
 • Streepjes die niets scheiden of opeenvolgende scheidingsstreepjes zijn niet toegelaten. Een scheidingsstreepje kan zich dus nooit aan het begin of het einde van het kentekennummer bevinden bijvoorbeeld -C- -130 of -SIR-).

Welke voertuigen?
Enkel voor bromfietsen, lichte vierwielers, taxis, verhuurvoertuigen met chauffeur, commerciële kentekenplaten, land- of bosbouwvoertuigen (G), kentekenplaten van tijdelijke duur en transitplaten zijn er geen gepersonaliseerde nummerplaten mogelijk.

De personalisatie is dus voortaan wel mogelijk voor aanhangwagens, motorfietsen en oldtimers. Voor de oldtimers gebeurt de visualisatie in dit geval door middel van een vignet "O" dat op de kentekenplaat onder de reliëfstempel van de DIV geplaatst wordt.

Hoe kan een gepersonaliseerde nummerplaat bekomen worden?
Om een nummerplaat te kunnen reserveren moeten het voertuig en de titularis van de inschrijving opgegeven worden, en eens gereserveerd, kan de gekozen combinatie in geen geval dienen voor de inschrijving van een ander voertuig of op een andere naam.

Indien u een gepersonaliseerde nummerplaat wenst, moet u

 1. De DIV contacteren om na te gaan of de gewenste combinatie toegelaten en nog beschikbaar is (telefoonnummer infokiosk DIV: 02 277 30 50).
 2. Indien dit het geval is, het reservatieformulier tot aanvraag van een gepersonaliseerde kentekenplaat invullen en ondertekenen.
 3. Met dit reservatieformulier zich aanbieden bij een DIV- antenne. De betaling van de retributie voor de reservatie kan gebeuren via bancontact aan het DIV- loket of via een betalingsuitnodiging met gestructureerde mededeling die afgeleverd wordt nadat de reservatieformaliteiten aan het loket beëindigd zijn. De betaling dient binnen de 10 dagen te gebeuren om de reservering definitief te maken. Eens betaald, is een terugbetaling van de retributie niet meer mogelijk. Omdat elke combinatie natuurlijk slechts 1 keer kan toegekend worden, wordt het principe van "first-come, first-served" gehanteerd.
 4. Vervolgens binnen een periode van 5 maanden het voertuig (her)inschrijven op basis van een volledig ingevuld formulier "aanvraag tot inschrijving van een voertuig". We helpen u hiermee graag verder.

Tip: voor gegeerde combinaties (bijvoorbeeld (voor)namen of merken), of wanneer u meerdere mogelijke combinaties overweegt, kan u om tijd te winnen stap 1 overslaan, want de reservatie is pas definitief na stap 3, mits betaling binnen 10 dagen natuurlijk.

Wat met bestaande gepersonaliseerde platen?
De toegestane gepersonaliseerde nummerplaten blijven behouden.
Indien de gepersonaliseerde nummerplaat werd aangevraagd of "hernieuwd" na 16/11/2014, en dus reeds het indexcijfer "9" vooraan vermeldt, dan kan de titularis zijn bestaande voertuig herinschrijven of een ander voertuig inschrijven met hetzelfde opschrift, maar zonder index "9". Op voorwaarde dat deze combinatie nog beschikbaar is natuurlijk. Zo niet, kan hij een ander beschikbaar opschrift kiezen, zonder opnieuw retributie te moeten betalen.

Kostelijk verlies
Hou er rekening mee dat in geval van verlies of diefstal van de gepersonaliseerde plaat, of in geval van diefstal van het voertuig dat ingeschreven is onder een gepersonaliseerde plaat, de betaalde retributie ook verloren is. Het (nieuwe) voertuig moet in dit geval dus (her)ingeschreven worden onder een nieuwe gewone kentekenplaat of onder een nieuw gepersonaliseerd opschrift (tarief = 1.000 EUR).

Bpost
In alle gevallen waar een nieuwe nummerplaat afgeleverd wordt (dus ook bij het "weglaten" van de index "9" vooraan bij bestaande gepersonaliseerde nummerplaten) moet tevens rekening gehouden worden met de kostprijs voor de productie en levering door Bpost, meer bepaald 30 EUR. Dit bedrag zit dus niet inbegrepen in de retributie van 1.000 EUR.

Copyright ┬ę 2018 Baeyens-Bosteels. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologi├źn.

Indien u uw cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Akkoord