Ritsen verplicht vanaf 1 maart

ritsenVoortaan is het ritsprincipe opgenomen in de wegcode en verplicht vanaf 01/03/2014. De regel is van toepassing zodra door een hindernis of een vernauwing van de rijbaan optreedt, zelfs als er geen verkeersbord staat.

Het is een algemeen principe dat mits correcte toepassing moet bijdragen tot een betere mobiliteit met meer verkeersveiligheid en minder fileleed.

De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder; in geval het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook. Dit betekent dat de bestuurder die zich op de vrije rijstrook bevindt in dit geval twee voertuigen moeten laten invoegen, eerst het voertuig dat van rechts komt en dan het voertuig dat van links komt.

Het principe is van toepassing op alle bestuurders, ongeacht het voertuig waarmee zij rijden en dus ook voor vrachtwagens, camionettes, slepen, motoren, ...

Het ritsen is evenwel niet van toepassing bij het oprijden van de autosnelweg in geval van sterk vertraagd verkeer.

Copyright © 2018 Baeyens-Bosteels. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Akkoord